Biznes i finanse

NOVAVIS GROUP SA (13/2022) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Novavis Group S.A. „Spółka”, „Emitent” niniejszym informuje, że w dniu 5 maja 2022 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki od Pana Piotra Karmelity pełniącego w Spółce funkcję Prezesa Zarządu.

Do zawiadomienia dołączone było również wyjaśnienie, że nabycie nastąpiło w okresie zamkniętym tj. w okresie przed publikacją sprawozdania kwartalnego za I kwartał 2022 r., która to publikacja jest zaplanowana na 30 maja 2022 r. Nabycie akcji miało charakter przypadkowy i wynikało z niezweryfikowania daty publikacji raportu kwartalnego. Intencją Prezesa Zarządu nie było świadome złamanie zakazu nabywania akcji w okresie zamkniętym, ale wynikało z nieuwagi i nie sprawdzenia daty publikacji raportu kwartalnego. Prezes Zarządu zwrócił uwagę, że 4 maja 2022 roku był pierwszym sesyjnym dniem po publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok i był pierwszym dniem po okresie zamkniętym, który trwał od 29 marca 2022 r. W tym przypadku mamy specyficzny okres, gdzie dwa okresy zamknięte zazębiają się. Poprzez nieuwagę Prezes Zarządu nie zweryfikował terminu publikacji raportu za I kwartał 2022 r. i tym samym dokonał naruszenia przepisów o zakazie nabywana akcji w okresie zamkniętym nieświadomie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM