Biznes i finanse

URSUS SA W UPADŁOŚCI (10/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 r. (w pierwszym terminie)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie [„Spółka”], działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. z art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych [„KSH”] oraz § 30 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r., o godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Rajców 10 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie).

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM