Biznes i finanse

MFO SA (22/2022) Wstępne dane finansowe MFO S.A. za pierwszy kwartał 2022 roku

W związku z przyjętymi przez MFO S.A. (Spółka) Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o wstępnych danych finansowych Spółki za pierwszy kwartał 2022 roku, które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat (wartość bazowa). Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 30 % w stosunku do wartości bazowej.

Istotne odchylenie wykazały: przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, a także zysk na działalności operacyjnej oraz zysk netto.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za pierwszy kwartał 2022 roku, tj. okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 roku wyniosły: 295.143 tys. zł (co stanowi wzrost o 117,61% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat).

Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) za pierwszy kwartał 2022 roku, tj. okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 wyniósł: 21.777 tys. zł (co stanowi wzrost o 54,47% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat).

Zysk netto za pierwszy kwartał 2022 roku, tj. okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 wyniósł: 16.813 tys. zł (co stanowi wzrost o 43,34% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat).

Zarząd informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny. Ostateczne dane zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 26 maja 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM