Biznes i finanse

SERINUS ENERGY PLC (19/2022) Transakcja nabycia akcji własnych

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”, „Serinus”) zawiadamia, że w dniu 17 maja 2022 r. Spółka dokonała nabycia, zgodnie z upoważnieniem udzielonym jej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w 2022 roku (raport bieżący nr 17/2022), łącznie 430.000 akcji zwykłych Serinus bez wartości nominalnej, za średnią cenę wynoszącą 14,00 pensów za akcję.

Po nabyciu powyższych akcji Spółka posiada 2.022.500 akcji własnych oraz ma wyemitowanych 112.043.573 akcji zwykłych (bez akcji własnych)/ (z wyłączeniem akcji własnych).

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM