Biznes i finanse

VISTAL GDYNIA SA (11/2022) Zawarcie aneksów do umowy na wykonanie prac remontowych

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 informuje, że w dniu 10 maja 2022 r. Spółka zawarła z SMT Shipping (Cyprus) Ltd. z siedzibą na Cyprze („SMT”) dwa aneksy do umowy na wykonanie prac remontowych i towarzyszących statku.

Przedmiotem aneksów było zwiększenie zakresu prac Spółki i zwiększenie wynagrodzenia należnego Spółce o szacunkową kwotę ok. 2.500.000,00 PLN netto (w przypadku pierwszego z zawartych dnia 10 maja 2022 r. aneksów) oraz o kwotę 235.000,00 EUR netto (w przypadku drugiego z zawartych dnia 10 maja 2022 r. aneksów). Łącznie wynagrodzenie Spółki na podstawie obu ww. aneksów uległo zwiększeniu o kwotę ok. 3,6 mln PLN netto. Aneksy nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Kryterium uznania aneksów za znaczące stanowi łączna wartość przedmiotu aneksów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM