Polityka i społeczeństwo

MRiT: Minister Waldemar Buda: pomoc Ukrainie, wzrost wymiany handlowej i wsparcie przedsiębiorców polskich na Ukrainie to nasze priorytety (komunikat)

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Usprawnienia w polsko-ukraińskich obrotach handlowych, wsparcie polskiego eksportu do Ukrainy, pomoc dla ukraińskich przedsiębiorców, a także wsparcie Polski w procesie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i OECD oraz poparcie Odessy w ubieganiu się o organizację Wystawy Światowej Expo 2030 – to główne tematy rozmowy ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy z wicepremier i minister gospodarki Ukrainy Julią Svyrydenko.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda oraz wicepremier i minister gospodarki Ukrainy Julia Svyrydenko stoją na tle flag Polski i Ukrainy, za ich plecami orzeł w koronie.

W obliczu agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę potrzebne są działania nadzwyczajne i szybkie reagowanie na pojawiające się problemy. Polska, w tym również MRiT, jest w stałym kontakcie ze stroną ukraińską. Obecnie priorytetem są działania mające na celu usprawnienie przekazywania polskiej pomocy na Ukrainę, intensyfikacja wymiany handlowej, a także wsparcie polskich eksporterów, którzy nadal chcą działać na rynku ukraińskim – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Opowiadamy się za członkostwem Ukrainy w OECD i w Unii Europejskiej. Członkostwo w OECD może być dla Ukrainy, podobnie jak było dla Polski, ważnym okresem przygotowawczym w zakresie wdrażania zachodnich standardów gospodarczych, regulacyjnych, handlowych i dobrym przygotowaniem do akcesji do UE – zaznaczył szef MRiT.

W spotkaniu z minister Svyrydenko uczestniczył także ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczycia.

Pomoc Polski dla Ukrainy

Od początku agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę, czyli od 24 lutego 2022 r., do tej pory do Polski przybyło już ponad 3,1 mln obywateli z tego kraju. W marcu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii zmieniliśmy przepisy dotyczące obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także służące utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Dzięki temu zmieniły się zasady nabywania sprzętu ochronnego na terytorium RP oraz jego wywozu i tranzytu na terytorium Ukrainy. Nabywanie kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych i policyjnych, ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części ciała w celu wywozu na terytorium Ukrainy nie wymaga posiadania koncesji MSWiA.

Ukraińscy przedsiębiorcy-uchodźcy mogą też czasowo kontynuować prowadzenie swoich działalności gospodarczych z terytorium naszego kraju, a później wykorzystać swój potencjał w odbudowie Ukrainy. Dzięki uzyskaniu nr PESEL mają prawo założyć i prowadzić firmę na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło również zakładkę na stronie https://www.biznes.gov.pl/. Znajdują się tam informacje, dostępne również w języku ukraińskim, dotyczące zakładania działalności gospodarczej w Polsce, a także podejmowania pracy i zatrudniania obywateli Ukrainy.

Poparcie Odessy jako kandydata do organizacji Expo 2030

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda skierował oficjalny list do Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu w sprawie wykluczenia Rosji i Moskwy z grona kandydatów, którzy obecnie ubiegają się o organizację Wystawy Światowej Expo w 2030 r. Powodem podjęcia takiej inicjatywy ze strony przedstawiciela polskiego rządu jest trwająca już od ponad 70 dni agresja wojsk rosyjskich na Ukrainę. Równocześnie wyrażamy swoje poparcie dla kandydatury Odessy jako organizatora tego wydarzenia.

Moskwa (Rosja) i Odessa (Ukraina) zostały zawieszone przez Międzynarodowe Biuro Wystaw do 7 września 2022 r., czyli do ostatecznego terminu, kiedy kraje kandydujące muszą złożyć dokumentację dotyczącą organizacji Expo. Mimo to, mogą one złożyć wnioski aplikacyjne. Oprócz obu miast o organizację Wystawy Światowej w 2030 roku ubiegają się również: Rijad (Arabia Saudyjska), Busan (Korea Płd.) oraz Rzym (Włochy). Ostateczna decyzja, który z kandydatów zostanie wybrany, zapadnie pod koniec 2023 r.

Polsko-ukraińska wymiana handlowa

W ostatnich latach Ukraina umacniała swoją pozycję jako ważnego partnera eksportowego Polski. Od 2016 r. systematycznie rosły polsko-ukraińskich obroty handlowe. W 2021 r. wzrosły o 40 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając 12,5 mld dolarów. Równocześnie w analogicznym okresie import z Ukrainy wzrósł o ponad 70 proc., osiągając 5 mld dolarów. W 2021 r. Ukraina była także 15. partnerem eksportowym Polski z udziałem na poziomie ok. 2,2 proc. w całości polskiego eksportu.

Dane za pierwsze dwa miesiące 2022 r. wskazują, że w tym czasie polsko-ukraińskie obroty handlowe wzrosły o 35 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. i wyniosły 2 mld dolarów. To tylko dowód na to, że polscy przedsiębiorcy byli i nadal są zainteresowani współpracą z Ukrainą.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe (PAP)

kom/ lgs/ mmu/


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM