Biznes i finanse

TOYA SA (13/2022) Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2022 roku grupy kapitałowej TOYA S.A.

Zarząd TOYA S.A. ( dalej: Emitent) informuje, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za I kwartał 2022 roku (dalej: Sprawozdanie) opublikowanym w dniu 11 maja 2022 r. wystąpił błąd techniczny skutkujący publikacją Sprawozdania z pominięciem jednego podpisu członka Zarządu.

Emitent przekaże ponownie Sprawozdanie, skorygowane o ww. daną, do publicznej wiadomości przez system ESPI.

Dane przekazane za okres I kwartału 2022 roku pozostają bez zmian.

Emitent informuje, że dokonana korekta nie ma wpływu na pozostałe informacje i dane finansowe zawarte w skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM