Biznes i finanse

AC SA (16/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 16.05.2022 r.

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej jako „ZWZ”), które odbyło się w dniu 16.05.2022 r. dysponowali łącznie 7.152.930 akcjami/głosami. Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 16.05.2022 r. byli:

– OFE PZU „Złota Jesień” posiadający 824.000 akcji/głosów, co stanowiło 11,52% liczby głosów na tym ZWZ oraz 8,18% ogólnej liczby głosów,

– PKO BP Bankowy OFE posiadający 778.927 akcji/głosów, co stanowiło 10,89% liczby głosów na tym ZWZ oraz 7,73% ogólnej liczby głosów,

– WIM sp. z o.o. posiadający 757.799 akcji/głosów, co stanowiło 10,59% liczby głosów na tym ZWZ oraz 7,52% ogólnej liczby głosów,

– Piotr Laskowski posiadający 707.151 akcji/głosów, co stanowiło 9,89% liczby głosów na tym ZWZ oraz 7,02% ogólnej liczby głosów,

– Dariusz Kowalczyk posiadający 545.545 akcji/głosów, co stanowiło 7,63% liczby głosów na tym ZWZ oraz 5,42% ogólnej liczby głosów,

– Nationale-Nederlanden OFE posiadający 518.000 akcji/głosów, co stanowiło 7,24% liczby głosów na tym ZWZ oraz 5,14% ogólnej liczby głosów,

– December Plus sp. z o.o. posiadający 462.594 akcji/głosów, co stanowiło 6,47% liczby głosów na tym ZWZ oraz 4,59% ogólnej liczby głosów,

Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez AC S.A. wynosi 10.073.683 i jest równa liczbie głosów wynikającej z tych akcji.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM