Biznes i finanse

ZUE SA (13/2022) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku.

Zarząd ZUE S.A. (Spółka, ZUE) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 26 kwietnia 2022 r. procesu agregacji danych finansowych ZUE realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za I kwartał 2022 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe ZUE za I kwartał 2022 r. (w nawiasie podano dane za I kwartał 2021 r.):

przychody ze sprzedaży: 141,9 mln zł (141,2 mln zł),

– zysk brutto na sprzedaży: 7,4 mln zł (4,8 mln zł),

– zysk na działalności operacyjnej: 3,7 mln zł (0,3 mln zł),

zysk netto: 4,1 mln zł (0,01 mln zł).

W I kwartale 2022 roku Spółka wypracowała marżę brutto na sprzedaży w wysokości 5,2%, co stanowi poprawę w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (I kwartał 2021 r. – 3,4%).

Na koniec I kwartału 2022 roku poziom środków pieniężnych w kasie wyniósł 72 mln zł.

Spółka informuje, iż na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 1,5 mld zł. ZUE aktywnie składa oferty w przetargach na rynku miejskim i kolejowym.

Szczegółowe informacje o posiadanym portfelu zamówień oraz ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w raporcie Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za I kwartał 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM