Biznes i finanse

GETIN HOLDING SA (15/2022) Informacja o odpisach aktualizujących

Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że zlecił niezależnemu ekspertowi przeprowadzenie testu na utratę wartości posiadanych inwestycji w spółki zależne od Emitenta – Idea Bank S.A. z siedzibą we Lwowie, Ukraina („Idea Bank Ukraina”) oraz New Finance Service Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie, Ukraina („NFS”). Wycena została sporządzona zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny (PKZW) – Krajowym Standardem Wyceny Specjalistycznej (KSWS).

W wyniku przeprowadzonego testu zidentyfikowano konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartości aktywów na poziomie skonsolidowanym w wysokości -222 895 tys. PLN oraz na poziomie jednostkowym w wysokości -192 297 tys. PLN. Odpisy te obciążyły odpowiednio skonsolidowany wynik finansowy i kapitał własny Grupy Emitenta oraz jednostkowy wynik finansowy i kapitał własny Emitenta na dzień 31 marca 2022 r.

Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM