Biznes i finanse

WAWEL SA (14/2022) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Wawel S.A. informuje, iż w dniu 20.05.2022 r. otrzymał od Nationale-Nederlanden PTE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12 informację, iż Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej „OFE”), zmniejszył stan posiadania akcji spółki Wawel S.A. (zwanej dalej „Spółką”), poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zmniejszenie zaangażowania nastąpiło w wyniku zbycia akcji Spółki w dniu 18 maja 2022 roku w odpowiedzi na skup akcji własnych realizowany na podstawie Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.

Przed rozliczeniem ww. transakcji, OFE posiadał 82.321 akcji Spółki, co stanowiło 5,49% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 82.321 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 5,49% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Po rozliczeniu transakcji, o której mowa powyżej, OFE posiadał 56.859 akcji Spółki, co stanowiło 3,79% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 56.859 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 3,79% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM