Biznes i finanse

BUDIMEX SA (32/2022) Akcjonariusze obecni na ZWZ Budimeksu SA posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimeksu SA, które odbyło się w dniu 19 maja 2022 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A. z dnia 19 maja 2022 r.:

1. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER, ul. Inflancka 4b, 00-189 WARSZAWA: Liczba głosów: 2 172 000; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 19.05.2022 r.: 11,33 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 8,51 %.

2. NATIONALE NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, ul. Topiel 12, 00-342 WARSZAWA: Liczba głosów: 2 353 889; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 19.05.2022 r.: 12,28 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,22 %.

3. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ”, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 WARSZAWA: Liczba głosów: 1 195 000; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 19.05.2022 r.: 6,23 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,68 %.

4. FERROVIAL CONSTRUCCION INTERNATIONAL SE, KINGSFORDWEG 151, 1043 GR AMSTERDAM, HOLANDIA: Liczba głosów: 12 801 654; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 19.05.2022 r.: 66,79 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 50,14 %.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM