Biznes i finanse

RESBUD SE (5/2022) Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 maja 2022 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 23 May 2022.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Podstawa prawna – inne uregulowania

[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie spółki, zwołane w dniu 28 kwietnia 2022 roku. Informacja na temat zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym numer 3/2022. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 23 maja 2022 roku zostały powzięte uchwały zgodnie z agendą oraz propozycjami Zarządu zawartymi w raporcie bieżącym numer 3/2022.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło raport okresowy, podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu spółki oraz emisji akcji bonusowych. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd RESBUD SE przekazuje protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierający między innymi podjęte uchwały.

[English version]

legal basis – other regulations

The Management Board of Resbud SE, seated in Tallinn, informs that on 23 May 2022 the Extraordinary General Meeting convened on 28 April 2022 was held in company’s branch office in Poland. Information on the convening of the Extraordinary General Meeting was published on the issuer’s website and in the current report number 3/2022. During the Extraordinary General Meeting held on May 23, 2022, resolutions were adopted in accordance with the agenda and proposals of the Management Board contained in the current report number 3/2022

The Extraordinary General Meeting approved the interim report, adopted a resolution on amendments of the Articles of Association and issuing bonus shares. Management Board of Rebud SE provides the minutes of the Extraordinary General Meeting containing, among others, the adopted resolutions, as the attachment to this report.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM