Biznes i finanse

BEST SA (27/2022) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2022-2024

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta dzisiaj podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru Ernst _ Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (KRS 0000481039) jako podmiotu, z którym ma zostać zawarta umowa o przegląd i badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2022 – 2024.

Ernst _ Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie figuruje na liście firm audytorskich prowadzonej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 130.

Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, tj. w oparciu o ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, a także na podstawie wewnętrznych regulacji Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM