Biznes i finanse

GE Power i Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa wspólnie tworzą przyszłość energetyczną

 • wspólne projekty dotyczące badań nad nowymi materiałami i technologiami;
 • wzmocnienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości;
 • rozwój usług serwisowych dla branży energetycznej.

Umowa jest kolejnym ważnym krokiem w budowaniu wzajemnych relacji i współpracy pomiędzy instytutem a firmą GE, która jest jednym z głównych partnerów badawczych instytutu. Współpraca zapewni obu stronom wzrost wiedzy i doświadczenia, a także wsparcie w zakresie technologii, produktów i usług.

Po podpisaniu umowy, obie firmy będą współpracować nad opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań, a także nad wypracowaniem strategii w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym energii słonecznej. Zyskać na tym będą przedsiębiorcy i mieszkańcy regionu.

Współpraca Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa z firmą GE Power w zakresie innowacji i rozwoju usług serwisowych dla branży energetycznej stanowi kolejny krok w rozwoju obu firm i wykorzystaniu nowych technologii do poprawy jakości życia.

Kompetencje Centrum Technologii Energetycznych

Centrum Technologii Energetycznych będzie odpowiedzialne za projektowanie nowych produktów i procesów, tworzenie systemów sterowania, realizację prac naukowych oraz testów, a także prac rozwojowych w zakresie energii odnawialnej. Najważniejsze obszary działania centrum obejmują:

 • Badania i rozwój nowych technologii w zakresie energii odnawialnej.
 • Badania i rozwój technologii w zakresie systemów sterowania.
 • Badania i rozwój technologii w zakresie efektywności energetycznej.
 • Badania i rozwój technologii w zakresie ochrony środowiska.

Nowe centrum będzie wykorzystywać najnowocześniejsze technologie i wiedzę ekspertów, aby oferować klientom innowacyjne i sprawdzone rozwiązania, które poprawią ich efektywność energetyczną i obniżą koszty. Dzięki współpracy między GE Power a Łukasiewicz- Instytutem Lotnictwa osiągnięty zostanie wyższy poziom kompetencji i możliwość dostarczania innowacyjnych produktów na rynek. Współpraca ta pozwoli obu stronom wzmocnić swoją pozycję na globalnym rynku energii.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się nawiązać tę silną współpracę, która będzie służyć obu stronom oraz klientom w wielu regionach świata. Dzięki synergii naszych zespołów będziemy w stanie wykorzystać nowoczesne technologie i wiedzę, aby lepiej odpowiadać na potrzeby rynku.

Nowe Centrum Energetyki

Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Łukasiewicza – Instytutu Lotnictwa, powstanie nowe Centrum Energetyki. Zadaniem nowej jednostki organizacyjnej będzie wdrażanie technologii, które doprowadzą do czystszej przyszłości. Poniżej przedstawiamy listę głównych obszarów, którymi będzie się zajmować Centrum:

 • Projektowanie
 • Produkowanie
 • Analiza
 • Serwisowanie

Poprzez efektywne wykorzystanie nowych technologii, Centrum będzie w stanie zapewnić znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz skuteczniejsze wykorzystanie energii. Na przykład, w przypadku turbin gazowych, Centrum będzie w stanie zapewnić większą wydajność i mniejszy wpływ na środowisko.

Dzięki wsparciu Łukasiewicza – Instytutu Lotnictwa, nowe Centrum Energetyki będzie miało dostęp do innowacyjnych technologii i wiedzy potrzebnej do wdrożenia nowej ery energetyki. Głównym celem jest wyeliminowanie jak największej liczby odnawialnych źródeł energii i rozwój technologii, które przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska oraz zapewnią wyższy standard życia dla ludzi na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że nowe Centrum Energetyki odegra ważną rolę w kształtowaniu przyszłości i dostarczaniu czystszych, bardziej wydajnych i cichszych źródeł energii.

Jesteśmy zobowiązani do zapewniania wszystkim dostępu do czystego i sprawiedliwego źródła energii. Dzięki obecności nowego Centrum Energetyki, możemy zrealizować te cele i wyeliminować zanieczyszczenia, które szkodzą naszej planecie.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM