Biznes i finanse

BORYSZEW SA (24/2022) Zgoda banków finansujących Spółkę na wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego Spółki

Zarząd Boryszew S.A. („Emitent, Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku dotyczącym Decyzji Zarządu w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. o wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku, w którym Spółka podała do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 27 maja 2022 roku („ZWZ”), informuje, iż w dniu 24 maja 2022 roku ostatni z banków finansujących Spółkę wyraził zgodę na wypłatę dywidendy w kwocie 0,92 zł na jedną akcję uprawnioną do dywidendy.

Mając na uwadze powyższe Emitent informuje, iż okoliczność udzielenia przedmiotowej zgody banków finansujących na wypłatę dywidendy zostanie uwzględniona w ramach rozpatrywania punktu 15 planowanego porządku obrad ZWZ.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM