Polityka i społeczeństwo

Koszalin dołącza do akcji „Przyłącz się. Liczy się każdy oddech”

„Polska Spółka Gazownictwa od wielu lat konsekwentnie podąża drogą zrównoważonego rozwoju, podejmując kolejne inicjatywy w duchu koncepcji odpowiedzialnego biznesu. Chcemy być nie tylko firmą dbającą o bezpieczeństwo energetyczne wszystkich Polaków, ale także angażującą się w inicjatywy społeczne służące naszym rodakom. Dlatego rokrocznie włączamy się w realizację pomysłów, dzięki którym będziemy mogli żyć w lepszym i bardziej przyjaznym otoczeniu” – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Podczas konferencji miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia między Polską Spółką Gazownictwa, a gminą Miastem Koszalin. Dzięki niemu w Koszalinie zamontowany zostanie nowy punkt pomiaru czystości powietrza.

„Tablica to jeden z elementów projektu >>Przyłącz się. Liczy się każdy oddech<<, który ma na celu zwiększenie ekologicznej świadomości wśród mieszkańców. Poprzez akcję chcemy zachęcić mieszkańców do wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych na piece gazowe. Polska Spółka Gazownictwa stale realizuje nowe inwestycje, rozbudowując tym samym sieć dystrybucji gazu ziemnego. Tylko w 2021 r. na takie działania na obszarze gminy Miasto Koszalin przeznaczyliśmy 3,38 mln zł” – dodał Krzysztof Nieckarz, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Koszalinie.

Władze miasta Koszalina wiążą duże nadzieje w związku z podpisana umową. Mają nadzieję, że pomoże ona poprawić jakość powietrza i tym samym wpłynie na ochronę środowiska w regionie.

„Walka ze smogiem to ogromne wyzwanie. Niezwykle istotne jest przy tym zachowanie dbałości o interesy mieszkańców gmin z jednoczesną troską o jakość powietrza, którą można znacząco poprawić, eliminując nieekologiczne źródła energii” – podkreślił Piotr Jedliński prezydent miasta Koszalin.

Kampania „Przyłącz się. Liczy się każdy oddech” realizowana jest w związku z rządowym programem „Czyste Powietrze” i wpisuje się także we wdrożoną Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych zobowiązani są złożyć do 30.06.2022 r. w ww. ewidencji deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw. Obecnie trwa Wielki Wyścig Gmin – po trofeum Lidera CEEB.

Partnerami kampanii „Przyłącz się. Liczy się każdy oddech” są: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP oraz Politechnika Warszawska.

Źródło informacji: Polska Spółka Gazownictwa

 


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM