Polityka i społeczeństwo

Krajowa Rada Sądownictwa w obliczu nadzwyczajnego wyzwania – relacja MS

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział: „W trakcie dzisiejszych obrad Krajowej Rady Sądownictwa rozmawialiśmy o sprawach naglących, które dotyczą całego polskiego sądownictwa. Omawialiśmy kwestię upolitycznienia sądownictwa i stosowania podwójnych standardów przez niektórych sędziów. Musimy położyć kres tego typu zachowaniom, aby sądownictwo w Polsce pozostało niezależne i obiektywne”.

Minister Sprawiedliwości podkreślił, że niezależność i obiektywność sądownictwa są niezbędne do zapewnienia sprawiedliwości wszystkim obywatelom. Dodał również, że Krajowa Rada Sądownictwa będzie działać w celu zapewnienia, że wszystkie sprawy sądowe są rozpatrywane obiektywnie i niezależnie.

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa przyniosło ważne wnioski dotyczące kwestii upolitycznienia sądownictwa w Polsce. Minister podkreślił, że zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia jednolitych standardów sądowych dla wszystkich obywateli i zapobiegania sytuacjom, w których niektórzy sędziowie stosują podwójne standardy.

Krajowa Rada Sądownictwa zobowiązała się do wprowadzenia mechanizmów, które sprawią, że sądownictwo w Polsce będzie nadal niezależne i obiektywne. Wszyscy uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że jednolite i niezależne stosowanie prawa jest podstawą praworządności oraz ochrony praw obywateli.

Minister Ziobro podkreślił, że wzrastająca liczba przypadków, w których sędzia decydujący o werdykcie nie jest w stanie odseparować swoich prywatnych przekonań od stosowania zasad prawa, wywołuje poważne obawy. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów stanowi podstawę autorytetu wymiaru sprawiedliwości, dlatego też takie zjawisko jest szkodliwe dla państwa oraz obywateli, którym Konstytucja zagwarantowała równość wobec prawa.

Na spotkaniu zostały także wspomniane przypadki, kiedy sądy wykazywały się szczególną surowością w stosunku do ofiar, które wyrażały poparcie dla tradycyjnych wartości i przeciwność wobec ideologii LGBT. Przykłady takie jak sprawa Mariki są zdecydowanie przykładami, w których oskarżonym przydzielono wyjątkowo surowe kary. Jednakże w przypadku osób reprezentujących opozycję, środowiska lewicowe czy LGBT, sądy często wyrokowały uniewinnienia, umorzenia lub bardzo łagodne kary, jak np. w przypadku ataku na kierowcę z fundacji Pro Life.

Minister Sprawiedliwości podkreśla, jak ważne jest, by sędziowie wykonywali swoje obowiązki bez uprzedzeń i wybierali rozwiązania oparte na zasadach prawa, a nie polityki. Prowadzi to do trwałego zaufania ze strony obywateli do wymiaru sprawiedliwości, a także do gwarancji jednolitego stosowania prawa dla wszystkich.

Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, Dagmara Pawełczyk-Woicka, podkreśliła, że niepokojąca tendencja wpływa na zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. „Dostrzegam różnicowanie obywateli w zależności od ich poglądów, wywołane przez nielicznych sędziów, którzy angażują się w działalność polityczną, zamiast pozostać bezstronnymi” – powiedziała. Wzywa ona do walki z takimi praktykami, które nie mogą zostać tolerowane.

Serwis PAP SA publikuje treści komunikatów w takiej postaci, jakiej zostały dostarczone przez nadawcę. Odpowiedzialność za treść komunikatu ponosi nadawca, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM