Biznes i finanse

SYGNITY SA (29/2022) Informacja nt. wyniku kontroli celno-skarbowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2017/2018

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w raporcie za I kwartał 2022 roku nt. wszczęcia w styczniu 2022 roku kontroli celno-skarbowej wobec Sygnity S.A. [Emitent, Spółka] w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2017/2018, w związku z zakończeniem w dniu 25 maja 2022 roku analizy skutków otrzymanych wyników ww. kontroli, Zarząd Spółki informuje, iż Emitent został uprawniony do rozpoznania dodatkowych kosztów podatkowych względem wcześniej zgłoszonych czego efektem będzie zwiększenie straty podatkowej za rok finansowy 2017/2018 oraz rozpoznanie z tego tytułu aktywa z tytułu podatku odroczonego i rozliczenie go w wynikach II kwartału 2022 roku w łącznej kwocie [+] ok. 4,0 mln zł. Wartość ta wpłynie pozytywnie na pozycję wyniku netto I półrocza 2022 roku. Mając powyższe na uwadze w dniu 25 maja 2022 roku Spółka podjęła również decyzję o złożeniu stosownej korekty deklaracji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2017/2018.

Emitent jednocześnie informuje, iż proces rewizji finansowej realizowany na potrzeby przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021/2022 Emitenta pozostaje w toku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM