Biznes i finanse

KCI SA (9/2022) Korekta Raportu bieżąćego nr 8/2022 dot. zmiany terminu publikacji raportu okresowego

Zarząd KCI S.A. „Emitenta” informuje, że w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 24 maja 2022 raporcie bieżącym ESPI nr 8/2022 , dotyczącym zmiany terminu publikacji raportu okresowego omyłkowo wskazano, jako nową datę publikacji dzień 31.05.2022.

Prawidłowa treść raportu bieżącego powinna brzmieć:

Zarząd KCI S.A. „Emitenta” informuje, że zmianie ulegnie termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku, wskazany raportem bieżącym nr 3/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku. Pierwotnie wskazany na dzień 26 maja 2022 roku termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 został przesunięty na dzień 30 maja 2022 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku, wskazane powołanym raportem bieżącym nr 3/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM