Biznes i finanse

BORYSZEW SA (29/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 27 maja 2022 roku

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew SA. w dniu 27 maja 2022 roku:

– RKK Investments Spółka z o.o. – liczba głosów: 108.285.322, tj. 96,66% głosów na tym zgromadzeniu. Powyższe akcje stanowią ok 45,12% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM