Biznes i finanse

KCI SA (10/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 23 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 i art. 402(1), w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zapisu art. 24.2. Statutu Spółki, Zarząd KCI S.A. („Spółka”, „Emitent”) zwołuje na dzień 23 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 8:00 w Warszawie w lokalu przy ul. Złotej 59, VI piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej, 00-120 Warszawa.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.kci.pl.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM