Biznes i finanse

MDI ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 46 373 61 721 9 979 13 499
Koszt własny sprzedaży 44 107 58 092 9 491 12 706
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -295 1 826 -63 399
Zysk (strata) brutto -255 1 664 -55 364
Zysk (strata) netto -364 1 344 -78 294
Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,01 0,03 -0,00 0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 791 -18 851 -385 -4 123
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 -5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 854 7 442 -1 905 1 628
31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa trwałe 5 803 6 919 1 247 1 504
Aktywa obrotowe 121 242 130 330 26 060 28 336
Kapitał własny 29 421 29 785 6 324 6 476
Zobowiązania długoterminowe 6 888 7 154 1 480 1 555
Zobowiązania krótkoterminowe 90 736 100 310 19 503 21 809
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,64 0,65 0,14 0,14

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM