Biznes i finanse

STS HOLDING SA (9/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 22 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Porcelanowej 8 w Katowicach.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załącznikach do niniejszego Raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz pozostałe wymagane dokumenty.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM