Biznes i finanse

ADIUVO INVESTMENTS SA (10/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Adiuvo Investments S.A. [„Spółka”] informuje o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2022 r. na godz. 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Gen. Józefa Zajączka, nr 11, lok. 14 w Warszawie.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

Jednocześnie Spółka informuje, iż z uwagi na brak dysponowania na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia raportem biegłego rewidenta dotyczącym oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r., o którym mowa w art. 90g Ustawy o ofercie publicznej […] intencją Emitenta jest zwołanie w najbliższych dniach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z terminem obrad nie późniejszym niż30 czerwca 2022 r., w celu rozpatrzenia oraz przeprowadzenia dyskusji w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok 2021 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM