Biznes i finanse

AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy kwartalny 1/2022 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów 2721 2078 588 446
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 270 130 58 28
Zysk ( strata) brutto 329 130 71 28
Zysk ( strata) netto 267 106 58 22
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1380 -1071 -298 -230
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 0 1 0
Przepływy pieniężne netto, razem -1375 -1071 -297 -230
Aktywa razem 14492 13609 3115 2921
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20635 19945 4435 4281
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 20516 19827 4410 4256
Kapitał własny -6143 -6337 -1320 -1360
Kapitał zakładowy 3282 3282 705 704
Liczba akcji (w szt.) 3282000 3282000 3282000 3282000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,08 0,03 0,01 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -1,87 -1,93 -0,4 -0,41

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM