Biznes i finanse

ELEKTROTIM SA (10/2022) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2022 z dnia 25.05.2022 r. (ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.) Spółka ELEKTROTIM S.A., działając zgodnie z zasadami określonymi w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, informuje, że w dniu 31.05.2022 r. otrzymała od Akcjonariusza ELEKTROTIM S.A. – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – pismo informujące, iż w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki ELEKTROTIM S.A. zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 r. zgłasza kandydaturę Pana Marka Gabryjelskiego na Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu do niniejszego raportu, w celu umożliwienia Akcjonariuszom ELEKTROTIM S.A. zapoznanie się z kandydaturą przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, Spółka ELEKTROTIM S.A. przedkłada życiorys Pana Marka Gabryjelskiego oraz oświadczenie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM