Biznes i finanse

ZPC OTMUCHÓW SA (10/2022) Zmiana w składzie Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 15 czerwca 2022 roku Pan Mert Özden złożył z tym samym dniem rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki wskazując przy tym powody zdrowotne jako podstawę do tej decyzji.

Mając powyższe na uwadze aktualny skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco: Oguz AY – jako Członek Zarządu, który odpowiadać będzie za kierowanie pracami Zarządu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM