Biznes i finanse

MS informuje: Sądy nakazują prostowanie nieprawdziwych informacji TVN i „Gazety Wyborczej” (komunikat)

Ministerstwo sprawiedliwości informuje:

Sądy nakazują prostowanie nieprawdziwych informacji TVN i „Gazety Wyborczej”

Już kilkanaście prawomocnych wyroków sądowych nakazało sprostowanie nieprawdziwych informacji o działaniach Ministerstwa Sprawiedliwości i przedstawicieli kierownictwa resortu. Orzeczenia dotyczą głównie redakcji z grup medialnych TVN i „Gazety Wyborczej”. Ministerstwo wygrywa kolejne procesy związane z ich nierzetelnymi publikacjami.

Opinia publiczna ma prawo do informacji, a media są zobowiązanie do dostarczania jej w sposób rzetelny i obiektywny. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości reaguje, zgodnie z przepisami prawa prasowego, gdy dochodzi do medialnych kłamstw i manipulacji.

Nieprawda TVN

Stacja TVN24 musiała wyemitować sprostowanie fałszywych informacji podanych w programie „Czarno na białym” z 2 października 2018 r. jakoby podział tzw. rejestru pedofilów na część jawną i niejawną był efektem działania Ministerstwa Sprawiedliwości. Tymczasem o takim podziale rejestru przesądzono podczas prac parlamentarnych. W dodatku, mimo wielokrotnych publicznych wyjaśnień, sprostowań i komunikatów Ministerstwa Sprawiedliwości, telewizja TVN24 powielała kłamstwa, jakoby w rejestrze pedofilów celowo ukryto czy pominięto księży.

Manipulacje TVN

Kolejne prawomocne wyroki również dotyczą mediów z grupy TVN. Sąd nakazał redaktorom naczelnym telewizji TVN oraz portalu TVN24.pl zamieszczenie sprostowania do materiału „Kłamstwo czy krytyka” nadanego 15 czerwca 2019 r. Dotyczy ono nieścisłej informacji zawartej w tej publikacji. Wynikało z niej, że urzędnicy (Ministerstwa Sprawiedliwości) mieli zamiar doprowadzenia do wszczęcia postępowania karnego wobec prawników z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy sporządzili opinię do projektu ustawy nowelizującej Kodeks karny. W rzeczywistości rozważano jedynie wniesienie wobec prawników powództwa cywilnego.

Pięć sprostowań Wyborczej

W ciągu ostatnich czterech lat toczyło się m.in. pięć postępowań, w których sądy prawomocnie przesądziły o obowiązku zamieszczenia przez redaktora naczelnego portalu wyborcza.pl oraz redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” sprostowania do materiałów prasowych dotyczących tzw. rejestru pedofilów. Artykuł opublikowany 7 września 2018 r. na pierwszej stronie „Gazety Wyborczej” oraz na portalu Wyborcza.pl. zarzucał Ministerstwu Sprawiedliwości, że księża są „wyjęci z rejestru pedofilów”. W rzeczywistości wpis w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym uzależniony jest od rodzaju popełnionego przestępstwa, a wykonywany zawód, czy przynależność do grupy społecznej nie mają żadnego znaczenia.

Sprostowanie Onetu

W związku z prawomocnym wyrokiem, sprostowanie do tekstu z 13 sierpnia 2019 r. pt. „Kraska: W tej sytuacji nie chcę już uniewinnienia. Chcę ponownego procesu” opublikował Onet.pl. Portal informował niezgodnie z prawdą, że w opisywanej sprawie prokuratura była sterowana według partykularnych interesów, a polecenia płynęły od podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Miał być on rzekomo wdzięczny sędziemu ze Szczecina za to, że bronił go przed sądem dyscyplinarnym. W rzeczywistości żaden z podsekretarzy nie wydawał poleceń w tej sprawie i nie miał postępowania dyscyplinarnego, w którym bronił go sędzia ze Szczecina.

Wezwanie do rzetelności

Ministerstwo Sprawiedliwości ubolewa, że dochodzi do sytuacji, które wymagają postępowań sądowych w związku z publikacjami prasowymi. Lepiej, żeby wszystkie media, w tym TVN i „Gazeta Wyborcza”, rzetelnie informowały opinię publiczną, co nie powodowałoby konieczności prostowania nieprawdy na drodze sądowej.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ itm/


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM