Polityka i społeczeństwo

Prawo.pl: samorząd lekarski postuluje zmiany w zasadach egzaminu specjalizacyjnego

Jak podaje serwis, Łukasz Jankowski, nowy prezes Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL), zwrócił się do ministra zdrowia o wprowadzenie zmian legislacyjnych zwalniających z egzaminu ustnego lekarzy, którzy uzyskali z części pisemnej ocenę bardzo dobrą lub dobrą.

„W przypadku lekarzy, którzy po szkoleniu specjalizacyjnym, trwającym kilka lat, zdali egzamin pisemny z oceną co najmniej dobrą – nie ma potrzeby ponownej weryfikacji ich wiedzy i predyspozycji poprzez część ustną – tłumaczy, cytowany przez Prawo.pl, Łukasz Jankowski. – Rezygnacja z części ustnej egzaminu pozwoli tym lekarzom szybciej rozpocząć pracę z uprawnieniami specjalistów, co w obliczu problemów kadrowych w systemie ochrony zdrowia nie jest bez znaczenia. W tym kontekście podkreślić należy również fakt, że czas, w którym lekarze skupiają się na przygotowaniach do drugiej części PES, mogliby przeznaczyć dla pacjentów” – dodaje.

Serwis przypomina, że obecnie lekarze rezydenci, by zostać specjalistami, muszą po kilku latach nauki zdać Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES), złożony z części testowej oraz ustnej. Polega on na rozwiązaniu 120 pytań zawierających pięć wariantów odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Aby go zaliczyć, trzeba uzyskać co najmniej 60 proc. punktów. Potem trzeba przystąpić do egzaminu ustnego przed zespołem wyznaczonym przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwykle w innej placówce niż lekarz odbył specjalizację.

Według Prawo.pl rezydenci od lat domagają się likwidacji części ustnej, a teraz uzyskali wsparcie Naczelnej Izby Lekarskiej. Ponadto taki zapis znajduje się wśród siedmiu propozycji Pakietu dla Młodych Ministerstwa Zdrowia.

Według informacji Prawo.pl, NIL postuluje też standaryzację pytań. Obecnie są bowiem łatwiejsze i trudniejsze egzaminy. Jak tłumaczy serwisowi Damian Patecki, anestezjolog, członek prezydium NIL, chodzi o to, aby egzamin pisemny zawierał odpowiednią liczbę pytań ogólnych i szczegółowych.

„Udzielnie odpowiedzi na pytania ogólne dają gwarancję, że kandydat ma odpowiednią wiedzę. Pytania szczegółowe pozwalają zróżnicować ocenę przygotowania rezydenta, czy nauczył się na piątkę, czy na trójkę. Standaryzacja pozwala więc stwierdzić, że pytania egzaminacyjne zostały dobrze przygotowane” – uzasadnia.

Pełny tekst artykułu: https://www.prawo.pl/zdrowie/zmiany-w-pes-propozycja-nil,515464.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM