Biznes i finanse

DECORA SA (15/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 6 czerwca 2022 r.

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 6 czerwca 2022 r.

Włodzimierz Lesiński :

– liczba akcji: 4.120.391

– liczba głosów: 4.120.391

– % głosów na ZWZA: 43,90

– % ogólnej liczby głosów: 39,07

Hermann Josef Christian:

– liczba akcji: 659.386

– liczba głosów: 659.386

– % głosów na ZWZA: 7,02

– % ogólnej liczby głosów: 6,25

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER

– liczba akcji: 1.039.000

– liczba głosów: 1.039.000

– % głosów na ZWZA: 11,07

– % ogólnej liczby głosów: 9,85

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

– liczba akcji: 1.054.062

– liczba głosów: 1.054.062

– % głosów na ZWZA: 11,23

– % ogólnej liczby głosów: 9,99

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ”

– liczba akcji: 660.400

– liczba głosów: 660.400

– % głosów na ZWZA: 7,04

– % ogólnej liczby głosów: 6,26

PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny

– liczba akcji: 1.176.957

– liczba głosów: 1.176.957

– % głosów na ZWZA: 12,54

– % ogólnej liczby głosów: 11,16

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM