Biznes i finanse

MCI CAPITAL ASI SA (18/2022) Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W załączeniu Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 czerwca 2022 roku („ZWZ”), łącznie z wynikami głosowania w sprawie każdej z uchwał. Podczas obrad ZWZ akcjonariusze Spółki zgłosili sprzeciw do protokołu do Uchwały nr 03/ZWZ/2022, Uchwały nr 19/ZWZ/2022 i 20/ZWZ/2022.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM