Biznes i finanse

STS HOLDING SA (12/2022) Aktualizacja projektu uchwały w sprawie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki STS Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2022 dokonał aktualizacji opublikowanych projektów uchwał w zakresie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała treść skorygowanej uchwały mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść uchwały została zmieniona zgodnie ze zaktualizowaną rekomendacją Zarządu z dnia 06.06.2022 roku, o której szczegółowo mowa w treści raportu bieżącego 11/2022.

W załącznikach do niniejszego Raportu znajduje się pełna treść projektów uchwał z uwzględnieniem zaktualizowanej uchwały w sprawie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM