Biznes i finanse

STS HOLDING SA (11/2022) Aktualizacja rekomendacji Zarządu dotycząca poziomu wypłaty dywidendy za 2021 rok

Zarząd Spółki STS Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego 8/2022 dokonał aktualizacji uchwały dotyczącej rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021. Tym samym zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2021 roku w kwocie 58 096 100,09 zł zarekomendował podzielić w następujący sposób:

1) 57 917 934,46 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (0,37 zł na jedną akcję);

2) 178 165,63 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Wniosek Zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2022 r., jednakże ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., w tym ewentualnej wypłaty dywidendy i jej wysokości, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zarząd Spółki jednocześnie wyjaśnia, że pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym 8/2022 – dotyczące m.in. wypłaty pozostałej części zysku netto STS S.A. z 2021 roku w wysokości 85 871 021,17 zł w formie dywidendy dla jedynego akcjonariusza, czyli STS Holding S.A. – nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM