Biznes i finanse

HUUUGE, INC. (29/2022) Wybór Dyrektora Serii A i dwóch Dyrektorów Serii B do Rady Dyrektorów Huuuge, Inc. („Emitent”)

Emitent informuje, że na podstawie postanowień Artykułu V, ust. 5.2 Czwartego Zmienionego i Ujednoliconego Aktu Założycielskiego (Fourth Amended and Restated Certificate of Incorporation) Emitenta:

1. Akcjonariusze posiadający większość wyemitowanych akcji uprzywilejowanych Serii A wybrali pana Johna Saltera do pełnienia przez kolejną kadencję funkcji Dyrektora Serii A, ze skutkiem od daty Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, tj. od dnia 6 czerwca 2022 r. Wskazany w zdaniu poprzednim Dyrektor będzie sprawować swoje stanowisko do następnego Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub do czasu wyboru jego następcy albo do dnia swojej wcześniejszej rezygnacji lub odwołania.

2. Akcjonariusze posiadający większość wyemitowanych akcji uprzywilejowanych Serii B wybrali pana Henrica Suuronena i pana Antona Gauffin do pełnienia przez kolejną kadencję funkcji Dyrektorów Serii B, ze skutkiem od daty Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, tj. od dnia 6 czerwca 2022 r. Wskazani w zdaniu poprzednim Dyrektorzy będą sprawować swoje stanowiska do następnego Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub do czasu wyboru ich następców albo do dnia swojej wcześniejszej rezygnacji lub odwołania.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM