Biznes i finanse

PKO BP SA (10/2022) Uchwalenie przez ZWZ dywidendy z zysku za 2021 rok

Raport nr 10/2022 – Uchwalenie przez ZWZ dywidendy z zysku za 2021 rok

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 12 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”) przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 2 287 500 000 zł, co stanowi 1,83 zł brutto na jedną akcję.

ZWZ ustaliło:

1) dzień dywidendy tj. dzień nabycia prawa do dywidendy – na 4 sierpnia 2022 r.,

2) termin wypłaty dywidendy – na 23 sierpnia 2022 r.

Dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich 1.250.000.000 akcji Banku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM