Biznes i finanse

INVISTA SA (13/2022) Informacja nt. zawarcia umowy sprzedaży magazynu energii

Zarząd Invista SA [Emitent] informuje, że w dniu 08 czerwca 2022 r. zawarta została umowa [Umowa] sprzedaży magazynu energii. Na mocy Umowy Emitent zobowiązuje się do sprzedaży magazynu energii o mocy 1000 KW, opracowanego zgodnie ze wskazaniami nabywcy w zakresie mocy, rozwiązań technicznych oraz miejsca dostawy gotowego magazynu energii. Realizacja Umowy powinna zakończyć się do 15 grudnia 2022 r. Wartość umowy określona została na kwotę 5 900 000,00 zł powiększoną o stosowny podatek VAT. Cena zapłacona powinna być w dwóch częściach – 80% wartości umowy nabywca ma zapłacić w formie zaliczki do 60 dni przed wydaniem przedmiotu umowy, pozostałe 20% ma zostać zapłacone po wydaniu magazynu kupującemu.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM