Biznes i finanse

VRG SA (23/2022) Zgłoszenie projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 21 czerwca 2022 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki („Walne Zgromadzenie”) otrzymał od akcjonariusza Jerzego Mazgaja zgłoszenie projektu uchwały w trybie art. 401 § 4 KSH w sprawie wypłaty dywidendy dotyczącej punktu 13 porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie projektu uchwały, o którym mowa powyżej Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM