Biznes i finanse

AGORA SA (20/2022) Kandydat do Rady Nadzorczej Agory S.A.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, to jest 10 czerwca 2022 r., otrzymał informację, że zgodnie z postanowieniami §21 ust. 1 (a) (ii) statutu Spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. – reprezentując Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” (akcjonariusza spółki Agora S.A.) – zamierza zgłosić kandydaturę Pana Tomasza Karusewicza do Rady Nadzorczej Spółki na Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. zwołanym na dzień 21 czerwca 2022 r.

Spółka przekazuje otrzymaną notkę biograficzną kandydata. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie i przedstawił stosowne oświadczenia.

Tomasz Karusewicz

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, specjalizacja zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej Zarządzanie zasobami IT w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej, Executive Master of Business Administration we Francuskim Instytucie Zarządzania oraz studia podyplomowe Data Science i Big Data w Zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego.

Jest również certyfikowanym audytorem wewnętrznym, a także posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Był m.in. związany z Grupą Ciech. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego, a później członka rady nadzorczej Ciech S.A. Był również członkiem rad nadzorczych w spółkach Grupy Ciech, tj. Zakładów Chemicznych Alwernia S.A. oraz Ciech Polfa Sp. z o.o.

Był także zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Inwestycji Zagranicznych (Biura Rozwoju Biznesu) w PZU S.A. Następnie był związany z Telewizją Polską S.A., gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

Od 2016 r. ponownie związany z Grupą PZU. Pełnił funkcję członka zarządu PZU Życie S.A. oraz dyrektora Grupy PZU S.A., gdzie nadzorował Pion Technologii Informatycznych oraz Pion Operacji.

Ponadto zasiadał w radach nadzorczych m.in. Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, IKS Solino S.A. oraz Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. (obecnie Grupa Azoty S.A.), ZWiK Sp. z o.o. i ponownie pełnił funkcję członka, a później przewodniczącego rady nadzorczej Grupy Azoty S.A.

W latach 2019 – 2022 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Agora S.A.

Obecnie pełni funkcję członka zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM