Biznes i finanse

HUUUGE, INC. (30/2022) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

Huuuge, Inc. („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, (RB 4/2022 oraz RB 9/2022 oraz RB 23/2022) Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: US44853H1086) jak następuje:

– w dniu 6 czerwca 2022 r. – 71 071 akcji własnych o łącznej wartości 1 273 319,68 zł, za średnią jednostkową cenę 17,92 zł, stanowiących łącznie 0,08% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

– w dniu 7 czerwca 2022 r. – 62 234 akcji własnych o łącznej wartości 1 119 424.61 zł, za średnią jednostkową cenę 17,99 zł, stanowiących łącznie 0,07% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

– w dniu 8 czerwca 2022 r. – 67 593 akcji własnych o łącznej wartości 1 210 560.65 zł, za średnią jednostkową cenę 17,90 zł, stanowiących łącznie 0,08% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

– w dniu 9 czerwca 2022 r. – 66 276 akcji własnych o łącznej wartości 1 130 753.00 zł, za średnią jednostkową cenę 17,06 zł, stanowiących łącznie 0,08% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz

– w dniu 10 czerwca 2022 r. – 65 359 akcji własnych o łącznej wartości 1 057 121,83 zł, za średnią jednostkową cenę 16,17 zł, stanowiących łącznie 0,08% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Ipopema Securities S.A.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 4 047 711 akcji własnych stanowiących 4,80% kapitału zakładowego Emitenta i dających 4,80% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami własnymi nabytymi wcześniej).

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM