Biznes i finanse

WOJAS SA (17/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ WOJAS S.A. w dniu 10.06.2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

TEMAT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ WOJAS S.A. w dniu 10.06.2022

Zarząd WOJAS S. A. z siedzibą w Nowym Targu („Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2022 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. AW INVEST sp. z o.o.

a) liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji – 10 908 992,

b) udział głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ – 100 %,

c) udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 86,06%.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM