Biznes i finanse

WOJAS SA (16/2022) Uchwały podjęte przez ZWZ WOJAS S.A. w dniu 10.06.2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd WOJAS S. A. z siedzibą w Nowym Targu działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6, pkt7 oraz pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości:

– treści uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2022 r.

– informuje, iż Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę nr 2 o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej.

– informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu do żadnej z uchwał przedstawionych na ZWZ.

Załącznik: Treść podjętych uchwał na ZWZ WOJAS S.A. dnia 10 czerwca 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM