Polityka i społeczeństwo

14 czerwca – Światowym Dniem Krwiodawcy

Zbiórka wciąż trwa i trwać będzie

Akcja „Drogocenna krew”, czyli wspólna inicjatywa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Narodowego Centrum Krwi, prowadzona będzie w latach 2022-2023. Krew można oddawać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, oddziałach terenowych RCKiK oraz mobilnych punktach poboru krwi. Wspierają nas również Wojskowe Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddając krew, pamiętajmy o podaniu przy rejestracji nazwy zbiórki „Drogocenna krew”.

WAŻNE – hasło zbiórki DROGOCENNA KREW należy podawać w momencie rejestracji w RCKiK, OT lub punkcie mobilnym (krwiobusie).

Warto być dawcą

Jednocześnie przypominamy, że w życie weszła nowelizacja ustawy o publicznej służbie krwi, która przyznaje honorowym dawcom krwi dodatkowe uprawnienia w związku z pandemią COVID-19:

  • dwa dni zwolnienia od pracy (w dniu, w którym oddano krew lub jej składniki i w dniu następnym),
  • ulga w wysokości 33 proc. na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego. 

Informacje dotyczące nowelizacji ustawy oraz nowych przywilejów znaleźć można m.in. na stronach NCK: 

  • https://www.gov.pl/web/nck/prezydent-rp-podpisal-nowele-ustawy-o-przeciwdzialaniu-covid-19 
  • https://www.gov.pl/web/nck/dodatkowe-uprawnienie-dla-krwiodawcow  

Jeśli chcesz wziąć udział w zbiórce krwi lub pomóc zorganizować ją w swojej miejscowości, napisz pod adres: pomagamy@gddkia.gov.pl.

Zapraszamy do udziału w akcji. Niech łączy nas krew, która ratuje życie.

Bohaterowie kolejny rok z nami. Od 2019 r. ponad 3 tys. litrów krwi i jej składników.

2021 był kolejnym rokiem, w którym pracownicy GDDKiA oraz partnerzy zaangażowali się w ogólnopolską akcję krwiodawstwa. 1486 dawców i ponad 686 litrów krwi i jej składników – to efekt ogólnopolskiej zbiórki „Drogocenna krew” w 2021 roku. Z kolei w roku 2020 w akcji „Drogocenna krew” wzięło udział 1258 dawców, którzy oddali ponad 582 litry krwi i jej składników. W 2019 roku, w ramach zbiórki „200 lat Administracji Drogowej”, dzięki grupie 3,5 tys. cichych bohaterów, zebraliśmy ponad 1600 litrów krwi. Zbiórka związana była z obchodami jubileuszu 200 lat istnienia Centralnej Administracji Drogowej.

Źródło informacji: GDDKiA

 


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM