Biznes i finanse

NOVAVIS GROUP SA (21/2022) Informacja o zarejestrowaniu spółek celowych

Zarząd Novavis Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informacje na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o zarejestrowaniu w dniu 14 czerwca 2022 roku dwóch spółek celowych NG PV 9 Sp. z o.o. i NG PV 10 Sp. z o.o.

W podmiotach tych, Emitent posiada 100% udziałów. Spółki celowe zostały powołane w celu zawarcia umów dzierżawy gruntów, na bazie których będą dewelopowane farmy fotowoltaiczne.

Powołanie spółek celowych jest kontynuacją realizacji strategii, na bazie której Emitent kontynuuje działania mające na celu budowę znaczącego podmiotu działającego na rynku odnawialnych źródeł energii.

W ocenie Zarządu Spółki powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na wpływ na przyszłą działalność Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM