Biznes i finanse

HERKULES SA (24/2022) Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Akcjonariusz Spółki”) informację oraz zgłoszenie kandydatur Pana Pawła Chołota oraz Pana Michała Stalmach na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Kandydatury zostały zgłoszone w związku ze zwołanym przez Spółkę na dzień 21 czerwca 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem przewidującym w porządku obrad zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:

art. 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM