Biznes i finanse

KOGENERACJA SA (15/2022) Zgłoszenie przez akcjonariusza Aviva OFE Aviva Santander projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) informujemy, iż w dniu 15 czerwca 2022 r. wpłynął od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. reprezentującego akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, projekt uchwały w przedmiocie wyboru Pana Piotra Szczepiórkowskiego w skład Rady Nadzorczej, w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem KOGENERACJI S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2022 r. (Raport bieżący 10/2022).

Treść projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM