Biznes i finanse

KGHM POLSKA MIEDŹ SA (15/2022) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 roku do Spółki wpłynęła informacja od akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., dotycząca zamiaru zgłoszenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku kandydatury Pana Andrzeja Kisielewicza do Rady Nadzorczej Spółki.

Spółka przekazuje w załączeniu życiorys kandydata oraz informuje, że Pan Andrzej Kisielewicz wyraził zgodę na kandydowanie i złożył stosowne oświadczenie, które będzie dostępne na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM