Biznes i finanse

ENERGA SA (33/2022) Rejestracja zmian w Statucie Energa SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Energa SA („Spółka”) powziął informację, iż w dniu 15 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałami nr 23 i 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2022 roku.

Zmiany wprowadzone do Statutu ww. uchwałami zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 30/2022 z dnia 20 maja 2022 roku. Jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM