Biznes i finanse

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (18/2022) Odwołanie i ustanowienie prokurenta w Spółce.

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 r., ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2022 roku, odwołana została prokura Pani Henryce Padzik, pełniącej funkcję głównego księgowego Spółki. Prokura została odwołana w związku z przejściem Pani Henryki Padzik na emeryturę.

Jednocześnie, w dniu 20 czerwca 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o ustanowieniu prokury Panu Jackowi Kuczewskiemu. Prokura zostanie udzielona z dniem 1 lipca 2022 r., w związku z powierzeniem Panu Jackowi Kuczewskiemu funkcji głównego księgowego.

Pan Jacek Kuczewski jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również kwalifikacje Stowarzyszenia Biegłych Certyfikowanych Księgowych ACCA.

Od roku 1999 związany z rynkiem kapitałowym pełniąc do roku 2008 funkcję starszego księgowego funduszu w PTE ERGO HESTIA S.A.

W latach 2008-2009 był zatrudniony jako główny księgowy funduszy w rozpoczynającym działalność QUERCUS TFI S.A. W okresie od marca 2009 do października 2012 pełnił funkcję dyrektora finansowego/głównego księgowego oraz członka zarządu AEGON PTE S.A.

Następnie, w latach 2013-2019 pracował w ASM Group S.A. odpowiadając za obszar analiz i sprawozdawczości finansowej spółki. W okresie od lutego 2019 do marca 2022 jako dyrektor finansowy/główny księgowy w MindMade Sp. z o.o. odpowiadał za unowocześnienie obszaru finansów i sprawozdawczości oraz wdrożenie systemu ERP w grupie kapitałowej. Od marca 2022 roku związany z ULMA Construccion Polska S.A. obejmując, z dniem 1 lipca 2022 roku, obowiązki głównego księgowego i prokurenta Spółki. Obecnie prowadzi również własną działalność gospodarczą oraz pełni funkcję Członka Zarządu w spółce Estne sp. z o.o. z siedzibą w m. Rusiec (gm. Nadarzyn), KRS: 590584, przy czym wymienione aktywności nie są konkurencyjne wobec działalności Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jacek Kuczewski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, niż wskazana powyżej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jacek Kuczewski nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM