Biznes i finanse

VRG SA (24/2022) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym podaje do wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w latach ubiegłych i przekazany na kapitał zapasowy, na wypłatę dywidendy w kwocie 0,17 zł na jedną akcję w łącznej kwocie 39.857.492,80 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, że uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki na dzień 15 lipca 2022 roku (dzień dywidendy), a dniem wypłaty dywidendy będzie 29 lipca 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM